Find praktikant

Få inspiration og ny viden til jeres virksomhed med en engageret praktikant, og giv kommende arkitekter et indblik i, hvad der venter efter studierne.

Det er gavnligt for arkitektfaget, at de studerende allerede i studietiden får kendskab til faget i praksis. Og derfor har jeres virksomhed nu mulighed for at få en studerende fra Arkitektskolen Aarhus i praktik.

Vælg mellem 2 praktikordninger

Arkitektskolen har to praktikordninger, en 3-ugers Bachelorpraktik på bacheloruddannelsen og et praktikforløb på 5 måneder på første del af kandidaten.

Bachelorpraktik
I januar måned har I mulighed for at få en tredje års-studerende i praktik i 3 uger. Forløbet er en del af bachelorpraktik, hvor de studerende deltager i en række IT-kurser og forelæsninger og gennemfører et praktikophold på 3 uger.

Under praktikken tager den studerende del i dagligdagen i virksomheden ved at indgå i arbejdet med aktuelle projekter og løse mindre opgaver, alt efter hvad der passer virksomheden.

Læs mere om bachelorpraktik

Praktik på kandidaten
Få en kandidatstuderende i praktik i 5 måneder. For målet er at give den studerende mulighed for at afprøve og videreudvikle de erhvervede teoretiske og metodiske kvalifikationer i studierelevant erhvervssammenhæng.

Det siger virksomhederne:

”Det er første gang, vi har praktikanter, men det er absolut noget, vi har fået lyst til at gentage. Det er dejligt med den dynamik, som de unge kommer med. De kan også inspirere os.”
Rikke Martinussen, tegnestuen Mejeriet, Bachelorpraktik 2016

”Praktikanter er vigtige for vores virksomhed. De fortsætter ofte som assistenter efter praktikken på 7. Semester. Lige nu har vi tre fastansatte arkitekter, som er tidligere praktikanter.”
Rune Christian Bach, arkitekt hos Transform

Sådan gør du:

Slå praktikopslag op på skolens LinkedIn-side, og få dit opslaget formidlet til skolens studerende. Beskriv jeres virksomhed og de opgaver i tænker, praktikanten skal varetage.