Det fælles censorkorps

Det fælles censorkorps for Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering blev etableret i oktober 2014.

De beskikkede censorer skal sikre:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning

Læs mere:

Censorformandskab

Det fælles censorkorps ledes af censorformandsskabet:

  • Lars Juel Thiis, formand
  • Jakob Brøndsted, næstformand – arkitektur
  • Anne Louise Bang, næstformand – design
  • Ion Meyer, næstformand – konservering

Censorformandsskabet skal blandt andet varetage en kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem.

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for styrelsen og uddannelsesinstitutionerne.

Sekretariatsfunktionen for censorformandsskabet varetages af Arkitektskolen Aarhus i perioden 1. oktober 2014 – 30. september 2018.

Referater