Det fælles censorkorps

Det fælles censorkorps for Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering blev etableret i oktober 2014.

De beskikkede censorer skal sikre:

 • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen
 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning

Læs mere:

Censorformandskab

Der er valgt nyt censorformandskab fra perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2022:

 • Formand:
  Lars Juel Thiis
 • Næstformand, arkitektur:
  Jakob Brøndsted
 • Næstformand, design:
  Anne Louise Bang
 • Næstformand, konservator (fredsvalg):
  Ion Meyer

Censorformandsskabet skal blandt andet varetage en kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem.

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for styrelsen og uddannelsesinstitutionerne.

Sekretariatsfunktionen for censorformandsskabet varetages af Arkitektskolen Aarhus i perioden 1. oktober 2014 – 30. september 2018.

Du kan læse mere om reglerne for censorformandskabet her.

Det fælles censorkorps 2018-2022

Se liste over beskikket censorkorps (PDF)

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Referater