Hvad er et kulturmiljø?

Rundt i landet findes bebyggede helheder, som udgør kulturmiljøer med egen historie. Se eksempler og hør podcasts

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det er kommunerne, som udpeger kulturmiljøer, og området er indskrevet i Planloven og Museumsloven.

Hvad_er_kulturmilljoe_725x442

Et kulturmiljø omfatter ikke kun enkeltstående bygninger og kulturarvselementer som gravhøje, vandmøller eller en herregårds hovedbygning, men er bebyggede helheder såsom landsbyer, fiskerlejer, boligområder, fabrikker og lignende, hvor der er en historisk sammenhæng mellem bebyggelse og stedets fortælling. Kulturmiljøets værdi afhænger ikke alene af miljøets alder og fysiske tilstand, men især af den fortællekraft, som kulturmiljøet rummer. Og det er afgørende, at fortællingen er synlig og kan opleves i dag.

Kulturmiljøer er en vigtig del af kommunernes identitet og er med til at skabe en historisk bevidsthed omkring vores fælles kulturarv. De rummer egnsspecifikke fortællinger, der formidles gennem både unikke og repræsentative bebyggede helheder.

Historien om to særlige kulturmiljøer

Hør reportagen fra Lyø, som har et ganske særligt kulturmiljø:

Hør reportagen fra Højer ved Vadehavet i Sønderjylland:

Læs mere om Screening af Kulturmiljøer