SAK-metoden

En let anvendelig metode til det kommunale strategiske arbejde

Arkitektskolen Aarhus har gennem en dialogbaseret proces med 22 kommuner, hvis kulturmiljøer er blevet screenet gennem projektet, udviklet metoden Screening Af Kulturmiljøer (SAK).

Screening af kulturmiljøer (SAK) er et redskab til at vurdere kulturmiljøer ud fra aflæselige parametre, så kulturarvens værdier, egenskaber og udviklingspotentialer bliver tydeligere og kan skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare gennem udvikling. Formålet er at gøre det enkelt for kommunerne at arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne.

  • Metoden er et enkelt og dynamisk redskab, der skaber overblik over kommunens kulturmiljøer og deres værdier, egenskaber og
  • udviklingspotentialer
  • Metoden fremhæver kulturarvens bærende fortællinger i kommunen
  • Metoden er målrettet kommunernes arbejde med at udvælge, prioritere og udpege kulturmiljøer
  • Metoden identificerer de stedbundne ressourcer med henblik på at træffe strategiske valg

metode_hjul03_725x442

Flere af de deltagende kommuner har taget metoden i brug i forbindelse med deres arbejde med kommuneplanrevisionen. Blandt dem Jammerbugt Kommune i Region Nordjylland.

”For os er der ingen tvivl om, at kulturmiljøerne kan være med til at skabe udvikling af bosætning, turisme og erhverv. Det har været en stor hjælp at få friske øjne til at kigge på de områder, vi mener, har værdi. Og resultatet er let aflæseligt i metodens diagrammer – og det gør det lettere i forhold til den videre politiske diskussion, hvor der skal prioriteres og træffes beslutninger,” siger Malene Stentoft Sørensen, landinspektør og planlægger, Jammerbugt Kommune.

Metodebeskrivelsen er i øjeblikket i høring og opdateres snart i en ny version.

Læs mere om Screening af Kulturmiljøer

Potentialevurdering af kulturmiljøer

Collective Impact-gruppen, Bygningsarven i landdistrikterne, arbejdede i 2014-17 med at bevare og udnytte mulighederne i landdistrikternes kulturmiljøer.

Collective Impact-gruppen arbejdede ud fra en hypotese om, at lokalt og bredt forankrede bevarings- og udviklingsindsatser i kulturmiljøer med strategisk udviklingspotentiale vil kunne fremme investeringer i kulturmiljøerne. De overordnede formål med at fremme investeringer i kulturmiljøerne er at sikre flere bevarede og benyttede bygninger i kulturmiljøerne, at skabe lokal udvikling og en øget identitetsfølelse og forståelse for bygningsarvens værdier.

Resultatet er blevet en guide, Potentialevurdering af kulturmiljøer, der tager skridtet fra kortlægning og udpegning af kulturmiljøer til at identificere og aktivere de potentialer i kulturmiljøerne, der skal være grundlaget for en videre investering og udvikling lokalt.