Se kommunernes kulturmiljøer

Vi har kortlagt omkring 900 kulturmiljøer i 22 af landets kommuner

Arkitektskolen Aarhus har gennemført en strategisk screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Screeningerne er udført efter SAK-metoden og indeholder beskrivelse, foto og kort af kulturmiljøet. Det vurderes også, hvor værdifuldt kulturmiljøet er kulturhistorisk og arkitektonisk, og hvordan det indgår i den lokale sammenhæng.

På samme måde vurderes kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme turisme, bosætning, erhvervsudvikling og kulturoplevelser. Dermed bliver det tydeligt, hvilke kulturmiljøer der er værdifulde og har størst udviklingspotentiale.

Se de screenede kommuner på kortet:

Oversigtskort_stort03

Download rapporter

Rapporterne kan downloades som PDF herunder:

Læs mere om Screening af Kulturmiljøer