Den Danske Forsknings database for Arkitektur og Design

Den Danske Forskningsdatabase for Arkitektur og Design giver dig overblik over alle forskningspublikationer og -projekter fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

I databasen finder du forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde inden for arkitektur, design og andre relaterede fag.

Al videnskabeligt personale fra de tre skoler registrerer både aktuelle og tidligere forskningspublikationer, -aktiviteter og -projekter i databasen. Databasen kan derfor tilbyde adgang til forskning inden for fagene arkitektur og design fra de sidste 10-15 år.

Databasen er den autoritative kilde for alle, som vil udforske dansk forskning inden for arkitektur og design.