SU og SPS

SU

Du kan tidligst søge SU 1 måned før studiestart. Har du for eksempel ret til SU fra 1. september, kan du søge fra den 1. august.
Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse blevet registreret hos Uddannelsesstyrelsen, og det gør det nemmere for dig at søge SU. Du søger gennem minSU på SU’s website. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

SU og fremdrift – regler for nye studerende på en videregående uddannelse

Studerende, der starter på en videregående uddannelse d. 1. juli 2016 eller senere, vil være omfattet af de nye regler om SU og fremdrift. Reglerne betyder, at disse studerende højst må være 6 måneder forsinket i deres uddannelse (målt i ECTS). Bliver de nye studerende mere forsinket end 6 måneder, vil deres SU blive stoppet.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Har du en funktionsnedsættelse, kan SPS sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre. Læs om støtteformer og muligheder for at få SPS på din uddannelse på SPSU’s hjemmeside.