Undervisere

Undervisere

Arkitektskolens undervisere varetager den samlede undervisning på uddannelsen. Underviserne er tilknyttet mindre grupper for de enkelte studieenheder. Blandt undervisergruppens medlemmer tildeles den studerende som regel semestervis vejledere til projektarbejdet.

Underviserne er dels arkitektskolens fastansatte professorer, lektorer samt adjunkter, faglige assistenter og lejlighedsvis Ph.d.-studerende samt gæsteprofessorer og/eller andre eksterne undervisere, der inviteres til at undervise på særlige uddannelsesforløb.

Vejledning 

Den individuelle vejledning foregår typisk ved den studerendes arbejdsplads på tegnesalen. Vejledningen er en diskussion af undersøgelser, ideer, skitser m.m. mellem den studerende og underviseren. Vejledning aftales og forberedes for at få det bedst mulige udbytte.