Hvorfor NORDMAK?

NORDMAK kører i øjeblikket for tredje gang. Herunder kan du læse hvad tidligere og nuværende studerende fra fået ud af NORDMAK.

NORDMAK5(800x566)

Det nuværende NORDMAK-hold samt Mogens A. Morgen (faglig leder),
Nina Ventzel Riis (koordinator) og Lone-Pia Bach (studieleder).

Udtalelser

Erik Brandt Dam, arkitekt, ejer af Erik Brandt Dam Arkitekter og lektor på KADK, Danmark
“Med NORDMAK har jeg fået sat de mangesidede erfaringer fra praksis ind i en teoretisk ramme, der gør at vi kan arbejde dybere og mere komplekst med flere aspekter af bevaring og forandring på samme tid.
Det er fagligt berigende i hverdagen. Samtalerne om projekterne er blevet tværfagligt forpligtende og samarbejdet med vore bygherrer mere levende og vedkommende, fordi det involverer flere stemmer og betydningslag, når ændringer diskuteres. Vi var ikke nået så langt uden NORDMAK og mødet med ambitiøse kolleger.”

Christian Ebbesen, arkitekt, Arkitektskap as, Norge
“Jeg benytter kunnskapene jeg tilegnet meg under studiet i mitt daglige arbeid, både i prosjekter og som leder i Arkitektskap as. Jeg opplever at jeg kan tilføre nye synsvinkler og analysemetoder i arbeidet som kommer prosjektene til gode. Jeg har hatt stor glede av det nordiske nettverket jeg ble en del av. Gjennom dette har Arkitektskap as etablert samarbeidet med flere av de andre studentene og de firmaene de arbeider i. Jeg kan anbefale NORDMAK på det varmeste.”

Trine Neble, arkitekt, Erik Møller, Danmark
“NORDMAK har givet mig en række værktøjer, jeg kan arbejde med. Jeg er blevet bedre til at kommunikere og argumentere for min opfattelse af bygninger og de tiltag, som efter min mening skal til, for at en bygning kan udvikle sig og derved overleve. Det gælder i øvrigt også til en vis grad, når tale og diskussion falder på nybyggeri.
På det personlige plan har jeg fået en række gode venner og et supersejt restaureringsmæssigt netværk, hvor jeg aldrig tøver med at henvende mig, hvis der er ting, jeg er i tvivl om. NORDMAK har givet muligheder for nye og anderledes samarbejder på tværs af landegrænser, og personligt har jeg kunnet udvide min foredragsvirksomhed til at omfatte hele Norden. Det er jeg vild med.”

Christian Olesen, arkitekt Gentofte Kommune, Danmark
“NORDMAK styrker evnen til at vurdere og ikke mindst kommunikere effekten af arkitektoniske indgreb. Den helhedstænkning, man udvikler under NORDMAK, har medført, at flere umiddelbart ubetydelige eller fortabte bygninger kan løftes op, og at skrøbelige fredede bygninger kan revitaliseres, uden at de bærende værdier lider skade.”

Marcelle Meier, arkitekt og Medejer KPF arkitekter, Danmark
“Der blev over de to års studier etableret et bredt og stadigt voksende netværk af udøvende og teoretikere inden for restaureringsfaget. Netværket har været, og er stadig, til stor gavn i mit daglige virke, fordi det åbner nye samarbejdsmuligheder og nye udviklingsmuligheder – og ikke mindst gode bekendtskaber og venskaber med fagfæller. Fagligt oplevede jeg en form for sneboldseffekt, hvor allerede etablerede kompetencer kontinuerligt blev udviklet og udfordret. NORDMAK har givet en væsentlig bredere palet af redskaber og metoder, som har påvirket både mine og tegnestuens arbejdsmetoder og faglige tilgang til konkrete opgaver. NORDMAK har været god næring til at opnå endnu større arbejdsglæde og faglig begejstring.”

Peder Elgaard, arkitekt og indehaver Elgaard Architecture, Danmark
“Det vigtigste udbytte af NORDMAK er den værdibaserede arbejdsmetode og et godt nordisk netværk! Jeg har brugt uddannelsen i andre dele af verden og kan se, at vi i Skandinavien står stærkt, og at andre europæiske traditioner inden for fagområdet med fordel kunne adoptere den værdibaserede arbejdsmetode i langt højere grad. Der ikke er ret mange andre inden for fagområdet end os fra NORDMAK.”

Hanne Raunsmed, arkitekt i Faaborg-Midtfyn Kommune, Danmark
“Der er flere ting fra NORDMAK, der har gjort en forskel for mig. Der var et godt fællesskab, som også efterfølgende har været og er givende. Jeg har fået ny viden om kulturarv  som jeg efterfølgende har haft stor glæde af, bl.a. i forbindelse med borgerinddragelse.”

Birgitte Hammershøy, præst, Danmark
“Jeg har haft stor glæde af arbejdsformen, som er meget anderledes end hvad jeg er vant til. Den bygger på gruppearbejde og fælles opgaver, hvilket er en vanskelig kunst, som jeg var skeptisk overfor i starten, men som har vist sig at fungere fint og fungere som forberedelse til de selvstændige opgaver. Fremlæggelse af egne opgaver i Pecha Kucha-format er også udfordrende og givende, og sidst har jeg også haft stor glæde af de grundige tilbagemeldinger på det arbejde, jeg har lavet. Kan anbefales!”

Simon Hvidt, arkitekt i Arkitema, Danmark
“Nordmak har givet mig et bredere teoretisk fundament i arbejdet med tegnestuens mange projektorienterede opgaver. Og jeg kan se resultaterne af vores arbejde i et større historisk og internationalt perspektiv. Uddannelsen er rettet mod bevaring og udvikling af bygningsarven. Men med dens store fokus på analyse og fortolkning og med de høje akademiske krav, der stilles til opgavebesvarelserne, er de kompetencer, der opnås under studiet, også anvendelige i mange andre sammenhænge.”

Hege Rogstad Vetås, interiørarkitekt/kunsthistoriker, Norge
“NORDMAK har utvidet min kompetanse i mitt daglige arbeid med rehabilitering av eksisterende bygninger. NORDMAK griper over en rekke fag og tema som har supplert min tidligere utdannelse og erfaring. Foruten dette var det svært positivt å inngå som del av et nordisk samarbeid, der jeg også fikk innblikk i de ulike lands tilnærmingsmetoder og variert undervisning fra de fire utdanningsinstitusjonene.”

Ulla Kristensen, arkitekt, Aalborg Kommune, Danmark
“Det største udbytte af NORDMAK er en større sikkerhed og baggrundsviden i forhold til mit arbejde, hvor jeg tidligere arbejdede ud fra ’best practice’. Nu er jeg blevet en slags specialist og’videndeler’, hvor jeg holder oplæg på min arbejdsplads, for foreninger osv. NORDMAK har givet et godt netværk med mulighed for sparring med mine NORDMAK-kolleger, som arbejder i forskellige institutioner og firmaer. NORDMAK har også givet personlig udvikling.”

Gergely Jászay, arkitekt, Ungarn/Norge
“Jeg har vært interessert i arkitektur og arkitekturhistorie siden studietiden og vil gjerne oppnå et høyere faglig nivå, og dypere kunnskap. Jeg får fra NORDMAK en mer overordnet forståelse, bedre oversikt og bredere perspektiv i bevaringsspørsmålene.”

Christina Sewerin, arkitekt, Sokoloff & Sewerin Ark, Columbia
“Jeg søgte ind på NORDMAK fordi jeg savnede faglig udfordring med teoretisk indhold og tilegnelse af ny viden samt udvikling på personligt niveau. Bygningskulturarv er et felt som altid har interesseret mig, som jeg havde lyst til at fordybe mig i, og kompetencer indenfor dette felt mener jeg at kunne bruge i en international sammenhæng, hvilket er vigtig for min personlige faglige situation. Måden NORDMAK er struktureret på passer ind i min arbejdsrytme, og særligt det at der kun er én fælles session pr. semester er essentielt da jeg selv bor i udlandet.”

Michael Smeds, VD Rosersbergs Byggnads AB, Sverige
”Den omväxlande och intressanta utbildningen på Nordmak har gett mig som entreprenör inom det byggda kulturarvet en fördjupad förståelse och kunskap om våra byggnadsminnen.
I mitt dagliga arbete som entreprenör och projektledare har jag fått en stabil kunskapsbas om de faktorer som ligger bakom olika kulturhistoriska värden och kan stödja mina kollegor och beställare genom processen.”