Efteruddannelse til unge arkitekter: +2

+2 er et efteruddannelsestilbud til unge arkitekter, der søger tegnestuevejen. Forløbet supplerer arkitektuddannelsens faglige, kunstneriske og metodiske indhold med teori og praksis, der kan spejles direkte i arkitektvirksomhedens behov og virkelighed. Næste hold begynder primo 2018.

Tæt på praksis

Målet er at give dig et grundigt, teoretisk kendskab til arkitektfagets roller og ansvar og til processer og opgaver i projektsammenhæng. Samtidig får du et overblik over fagets parter, aftaleforhold, økonomi og jura, så du nemmere kan komme i gang med det, som det egentlig handler om: arkitektarbejdet.

Målgruppe

For at blive optaget på +2 uddannelsen er det en forudsætning, at du er fastansat i en arkitektvirksomhed med minimum 1 års anciennitet og har taget afgang fra enten Arkitektskolen Aarhus, KADK eller en anden EU anerkendt arkitektskole.

Desuden optages et begrænset antal kandidater fra Aalborg Universitet. Det er fordelt sådan, at 80 procent af pladserne er forbeholdt kandidater fra arkitektskolerne og 20 procent for kandidater fra Aalborg Universitet.

Aarhus dimittender (redigeret).800X

Det første hold dimittender fra Aarhus.

Praktisk information

Kurset udbydes af Danske Arkitektvirksomheder, Forbundet Arkitekter og Designere, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus og Akademisk Arkitektforeningen, som i tæt samarbejde og dialog med flere af landets tegnestuer har udviklet +2 for at imødekomme branchens udtalte behov for et efteruddannelsesforløb til arkitektuddannelsen, der på kort tid kan skærpe yngre arkitekters viden og praksiserfaring.

Forløbet er støttet af Dreyers Fond og Grundejernes Investeringsfond. Arkitektforeningen fungerer som sekretariat for forløbet.

Pris
Prisen for det samlede to-årige uddannelsesforløb er kr. 60.000. Beløbet betales i fire halvårlige rater á kr. 15.000 forud for opstart af hvert af de fire moduler, som +2 består af.

Det vil være muligt at finansiere +2 via egne efteruddannelsesmidler eller via bruttolønsordning, som aftales med virksomheden.

Sted
+2 afholdes på arkitektskolerne i København og Aarhus.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er torsdag den 14. december 2017. Læs mere her:

Læs mere