Åbent seminar: Den nye by – et bystrategisk blik på omdannelse af erhvervsområder

Præsentation og offentliggørelse af publikation og anbefalinger 24. maj kl. 14

Kom til offentliggørelse og seminar i forbindelse med udgivelsen af rapporten Den nye by, som præsenterer en række anbefalinger til byfornyelse i landets erhvervsområder.

Vi inviterer kommuner og andre interesserede til en debat om, hvordan man aktivt kan bruge rapportens anbefalinger og hente inspiration fra danske og internationale cases i en gensidig erfaringsudveksling.

Hvor: Bibliotektet, Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus
Hvornår: Torsdag den 24. maj 2018 kl. 14.00-16.30

Dennyeby_725x442

Den nye by

Projektet er igangsat med midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til forsøg i byfornyelsen. Forandringer i landets erhvervsområder sker ofte uden om den formelle planlægning. Rapporten ser på, hvor­dan denne forandring kan åbne for at igangsætte en byfornyelse, der både udvikler området og bidrager til byens generelle udvikling.

Rapporten peger på kvaliteter i erhvervsområderne og muligheder for nye boligformer, rekreative landskaber eller erhvervsudvikling med en række anbefalinger til håndtering af de aktuelle udfordringer, som mange danske erhvervsområder står overfor lige nu.

Program

  • Velkommen ved Pernille Ventzel Hansen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Præsentation af rapporten: Anne Mette Boye, Arkitektskolen Aarhus
  • Kommentar fra Bente Steffensen, Direktør Erhverv Aarhus
  • Kommentar fra Casper Grønborg, Chef for Teknik og Miljø, Odder Kommune
  • Debat på tværs af deltagerne

Kim Bisgaard fra Innovation Lab er moderator. 

Der serveres kaffe og kage.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest 22. maj 2018 kl. 12.00.

Rapporten Den nye by

Du kan læse mere om offentliggørelsen og downloade hele rapporten på trafikstyrelsen.dk.