Grundlæggende forelæsninger om arkitektur

Forelæsningsrække ved arkitektskolens professorer / Efterår 2018

Deltag i anden runde af den offentlige forelæsningsrække Grundlæggende forelæsninger om arkitektur dette efterår, når arkitektskolens professorer inviterer til 12 forelæsninger som en del af arkitektskolens grunduddannelse.

Grundlaeggende_efteraar_725x352

Forelæsningerne vil sætte tanker i gang hos den enkelte og være med til at modne og styrke drømmen om et fremtidigt liv som en arkitekt, der kan gøre en forskel.

Forelæsningsrækken er tilrettelagt i samarbejde med Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og er åben for arkitektskolens bachelorstuderende, ingeniørstuderende og alle interesserede på og uden for skolerne.

Om forelæsningsrækken

Arkitekter skal kunne gøre sig forestillinger om fremtiden og turde drømme om byer og bygninger, der ikke blot er en vare som skal leve op til samtidens normer. Arkitektur er langt mere end summen af enkeltdelene. Smuk, forunderlig, menneskelig og meningsfuld. En åben gestus imod fortid, nutid og fremtid til glæde for ikke bare vores egen, men også fremtidige generationer.

Arkitektur bliver som fagområde ofte italesat som en uhyre kompleks størrelse af nærmest ubegribelige dimensioner. Men i virkeligheden findes der ingen uoverkommelig specialist-viden, når det gælder arkitektur.

Arkitektens største dyd er ikke at kende lovgivningen, certificeringssystemerne og de nyeste stål- og glaskomponenter til fingerspidserne. Arkitektens kernekompetence er at kunne tænke i helheder: At kunne forbinde og samtænke de mange specialer og fagområder, der er involveret i en planlægnings- og byggeproces. Og at kunne leve sig ind i opgavens væsen og brugernes hverdagsliv.

At nå derhen som arkitekt kræver ikke alene en god portion empati og forestillingsevne, men også en bred viden om alt det, der er med til at skabe vellykkede byer og bygninger.

Igennem de kommende to år vil arkitektskolens professorer afholde 48 forelæsninger, fordelt med 12 forelæsninger pr. semester. Forelæsningsrækken skal samtidig række ud mod praktiserende arkitekter, beslægtede faggrupper og almindeligt interesserede. Og dermed være med til at plante nogle impulser på tværs af interesser og fagligheder.

Forelæsningerne vil tage udgangspunkt i professorernes respektive kerneområder:

  • Kulturarv
  • By- og landskabsarkitektur
  • Bygningskunst
  • Teknologi
  • Bæredygtighed
  • Teori- og historie

Foredragsholderne vil fra forskellige vinkler bringe en række historiske og nutidige temaer i spil, som har relevans for en grundlæggende forståelse af arkitekturens kulturelle, sociale og samfundsmæssige betydning.