Det grundlæggende og det umålelige

Forelæsninger ved professor Thomas Bo Jensen / Næste forelæsning 18. april

Mine foredrag vil tage udgangspunkt i, på den ene side, nogle nedslag i arkitekturens grundlæggende forudsætninger, og på den anden side nogle af de begreber, vi anvender, når vi italesætter arkitekturens umålelige kvaliteter.

Det grundlæggende

Arkitekturen hviler på nogle arketypiske motiver, som fortsat udgør et underliggende mønster for vores byer og bygninger. Fra mytologien og de tidlige arkitekturtraktater kender vi f.eks. labyrinten, hulen og urhytten som tilbagevendende oprindelsesforestillinger om arkitekturen. Ideen om det evigt reproduktive urstof genfindes, når vi arbejder med størrelser som tid og historie i udviklingen af ny arkitektur. Bygningskrop, anatomi, tyngdekraft, masse, kontekst, grammatik, syntaks, rytme, balance, modsætninger, materialer og tektonik er andre elementære størrelser, som på forskellige skalatrin udgør det konkrete grundlag for arkitekturen.

Det umålelige

Når vi taler om arkitektonisk kvalitet, så anvender vi ofte begreber, der ikke findes facitlister for. At kunne forstå og bruge disse begreber som arbejdsredskaber er måske den sværeste og vigtigste forudsætning for at blive en god arkitekt. Det er begreber, det knytter sig til vores perception af arkitekturens bestanddele og sammenhænge. De lader sig ikke måle og veje, men må erfares og sanses. Begreber som skønhed, æstetik, atmosfære, stemning, vibrationer, resonans og stoflighed er alle noget, der knytter sig til vores sanser, erindringer og dagdrømme. De er som sådan ubundet af skolegang og tillært viden, men kan igennem studier og den opmærksomme lytten, følen og seen blive afgørende værktøjer for arkitektens arbejde.

De otte foredrag fordeler sig på tre omhandlende aspekter af det grundlæggende, to omhandlende grænsefænomener imellem det grundlæggende og det umålelige, og tre omhandlende aspekter af det umålelige.

Efterår 2018 (Det grundlæggende og det umålelige)

Arkitekturens grammatik – Grundtvigs Kirke og dens betydning for dansk arkitektur
Onsdag 12. september 2018 kl. 16.00
Fra de mindste elementer til de største konstruktioner: den krystallinske forudsætning.
Hvor: Studsgade Auditoriet, Arkitektskolen Aarhus.

Lyset, stoffet og fonetikken: filmen ”Two Basilicas”
Onsdag 12. december 2018 kl. 16.15
Om det usigelige i bygningskunsten.
Hvor: Kommer senere

Forår 2019 (Grænsefladerne imellem det grundlæggende og det umålelige)

Skønhed og æstetik
Om balance, rytme, modsætninger, tyngde, lethed. Alberti, Ruskin, Wanscher, Newmann m.fl.

Stoflighed
Om de fire elementer: Naturens, husenes og byens stofligheder

Efterår 2019 (Det umålelige)

Fænomenologi
Om fænomenologiske betragtninger hos Bachelard, Rasmussen, Pallasmaa m.fl.

Atmosfære
Om stemning, efterklang, vibrationer og erindring som drivkraft for arkitektur

Tilbage til præsentationen af forelæsningsrækken