Tektonik

Forelæsning: Teknikkens arkitekturhistorie 2 ved professor Karl Christiansen 16. maj kl. 16.15

Verden tager løbende form efter nye tekniske landevindinger, og arkitekturen udgør en meget stor del af de verdens former, som omgiver os.

Til tider går udviklingen langsomt, næsten umærkeligt, mens vi til andre tider vanskeligt synes at kunne følge med. F.eks. i disse år, hvor digitale landvindinger dagligt må opdateres og implementeres. Denne udvikling får konsekvenser for arkitekturens konkrete former, som det på lignende måde har det været historien igennem.

Mine forelæsninger giver dels nedslag i konkrete eksempler, hvor teknikken spiller hovedrollen. Især eksempler hvor materialerne, deres tekniske bearbejdning og denne bearbejdnings resulterende form indgår en syntese – kort sagt det tektoniske. Og dels giver forelæsningerne baggrunden for dette tektoniske: Hvad er det? Hvordan fremkommer det? Hvorfor er det interessant i arkitektursammenhæng? Og hvad er konsekvenserne?

Forår 2018

Mine forelæsninger dette forår er et historisk overblik og påviser helt overordnet sammenhængen mellem form og teknik; hvor er det, den tekniske udvikling virkelig ”rykker” på arkitekturscenen? – fra de tidligste tider til i dag.

Efterår 2018/forår 2019

Det kommende studieår bliver en sammenhængende række af forelæsninger (4. i alt), hvor jeg trækker baggrunden for den tektoniske tanke frem i lyset – sådan som jeg ser den. Den ene forelæsning går over i den anden og den tredje osv., og rækken giver størst udbytte set som en helhed. Der er overvejende tale om teoretisk baggrundsstof, som dog eksemplificeres det kommende semester.

Efterår 2019

De to forelæsninger dette efterårssemester er opbygget som en tektonik-encyklopædi; et begrænset antal (om end ret mange) vidt forskellige eksempler fra ”kuglepen” til ”skyskraber”, der uddybende og tilsammen giver den enkelte – dennes samlet idé om, hvad det er, tektonikken drejer sig om.

Forelæsningsrækkens overordnede struktur er, som den er, men den kan udvikle sig i forhold til enkeltstående og specifikke behov og ønsker, efterhånden som tiden skrider frem.

Forår 2018

Teknikkens arkitekturhistorie 1
Onsdag 11. april 2018 kl. 16.15
Vore fysiske omgivelser afspejler altid den teknologi, der hersker på det tidspunkt, hvor disse omgivelser er skabt – dette gælder også, og ikke mindst, for arkitekturen. Forelæsningerne tegner et rids over dette historiske forhold.
Hvor: Navitas’ auditorium, Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus.

Teknikkens arkitekturhistorie 2
Onsdag 16. maj 2018 kl. 16.15
Hvor: Navitas’ auditorium, Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus.

Efterår 2018

  • Grundlæggende Tektonik 1: Geologi – Etymologi
  • Grundlæggende Tektonik 2: Det Euclide – Det Amorfe

Forår 2019

  • Grundlæggende Tektonik 3: Den Tektoniske Tilstand
  • Grundlæggende Tektonik 4: Den Tektoniske Fordring

Efterår 2019

  • Tektonik Encyklopædi 1
  • Tektonik Encyklopædi 2 

Tilbage til præsentationen af forelæsningsrækken