Tektonik

Forelæsning: Teknikkens arkitekturhistorie III ved professor Karl Christiansen 3. oktober kl. 16.15

Verden tager løbende form efter nye tekniske landevindinger, og arkitekturen udgør en meget stor del af de verdens former, som omgiver os.

Til tider går udviklingen langsomt, næsten umærkeligt, mens vi til andre tider vanskeligt synes at kunne følge med. F.eks. i disse år, hvor digitale landvindinger dagligt må opdateres og implementeres. Denne udvikling får konsekvenser for arkitekturens konkrete former, som det på lignende måde har det været historien igennem.

Mine forelæsninger giver dels nedslag i konkrete eksempler, hvor teknikken spiller hovedrollen. Især eksempler hvor materialerne, deres tekniske bearbejdning og denne bearbejdnings resulterende form indgår en syntese – kort sagt det tektoniske. Og dels giver forelæsningerne baggrunden for dette tektoniske: Hvad er det? Hvordan fremkommer det? Hvorfor er det interessant i arkitektursammenhæng? Og hvad er konsekvenserne?

Efterår 2018

Mine forelæsninger dette efterår giver et historisk overblik og påviser helt overordnet sammenhængen mellem form og teknik; hvor er det, den tekniske udvikling virkelig ”rykker” på arkitekturscenen? – fra de tidligste tider til i dag.

Forår 2019/Efterår 2019

Det kommende kalenderår bliver en sammenhængende række af forelæsninger (4. i alt), hvor jeg trækker baggrunden for den tektoniske tanke frem i lyset – sådan som jeg ser den. Den ene forelæsning går over i den anden og den tredje osv., og rækken giver størst udbytte set som en helhed. Der er overvejende tale om teoretisk baggrundsstof, som dog eksemplificeres det kommende semester.

Forår 2020

De to forelæsninger dette forår er opbygget som en tektonik-encyklopædi; et begrænset antal (om end ret mange) vidt forskellige eksempler fra ”kuglepen” til ”skyskraber”, der uddybende og tilsammen giver den enkelte – dennes samlet idé om, hvad det er, tektonikken drejer sig om.

Forelæsningsrækkens overordnede struktur er, som den er, men den kan udvikle sig i forhold til enkeltstående og specifikke behov og ønsker, efterhånden som tiden skrider frem.

Efterår 2018

Teknikkens arkitekturhistorie 2
Onsdag 12. september 2018 kl. 16.00
Vore fysiske omgivelser afspejler altid den teknologi, der hersker på det tidspunkt, hvor disse omgivelser er skabt – dette gælder også, og ikke mindst, for arkitekturen. Forelæsningerne tegner et rids over dette historiske forhold.
Hvor: Studsgadeauditoriet, Arkitektskolen Aarhus.

Teknikkens arkitekturhistorie 3
Onsdag 3. oktober 2018 kl. 16.15
Hvor: Studsgadeauditoriet, Arkitektskolen Aarhus.

Forår 2019

  • Grundlæggende Tektonik 1: Geologi – Etymologi
  • Grundlæggende Tektonik 2: Det Euclide – Det Amorfe

Efterår 2019

  • Grundlæggende Tektonik 3: Den Tektoniske Tilstand
  • Grundlæggende Tektonik 4: Den Tektoniske Fordring

Forår 2020

  • Tektonik Encyklopædi 1
  • Tektonik Encyklopædi 2 

Tilbage til præsentationen af forelæsningsrækken