Restaureringsseminar 2017: Fra monument til helhed

Torsdag 26. januar 2017 / Tilmeldingsfrist 19. januar

Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering byder velkommen til Restaureringsseminar 2017 med temaet Fra Monument til Helhed. Det foregår torsdag den 26. januar 2017 fra kl. 10.

Seminaret italesætter den udvikling, der er sket i bygningsbevaringssammenhæng fra oprindeligt kun at have fokuseret på enkeltbygninger til det fokus, der er i dag, for større sammenhænge og helheder.

Restaureringsseminar_725x442

I den første Lov om Bygningsfredning fra 1918 står skrevet, at der på fredningslisten ”til enhver tid kun optages Bygninger eller Bygningsdele”, mens man i dag i ICOMOS-sammenhæng taler om at kunne forstå og analysere ”the behaviour of monuments, ensembles or sites as complex systems”.

Bevægelsen fra monument til helhed belyses ved at invitere både en bygningsarkitekt og en landskabsarkitekt, der med hver deres faglighed har arbejdet indenfor den samme kontekst i henholdsvis Jelling, Christiansfeld og på Kronborg.

Velux-professor Andrés Mignucci fra Puerto Rico runder dagens faglige arrangement af med en key-note-speak med titlen Time, Architecture and the Persistence of Place. Mignucci har gennem sin arkitektoniske produktion netop fokuseret på såvel bygningsskalaen som den urbane og landskabelige skala og interferensen herimellem.

Restaureringsseminaret afholdes hvert andet år af de to arkitektskoler og hvert andet år af Slots- og Kulturstyrelsen. Seminaret er en invitation til dialog indenfor fagområdet imellem arkitekter, myndigheder, bygherrer, uddannelser, håndværkere, interesseorganisationer og rådgivere i øvrigt om, hvordan vi bevarer og udvikler vores byggede kulturarv.

Vi ser frem til at møde jer til faglig debat i Aarhus.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er den 19. januar 2017.

Priser

  • Deltager uden middag: 700 kr.
  • Deltager med middag: 950 kr.
  • Studerende uden middag: 250 kr.
  • Studerende med middag: 500 kr.