Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger

Ph.d.-forsvar ved Sidse Martens Gudmand-Høyer den 21. september kl. 13.00

Kom og hør Sidse Martens Gudmand-Høyer forsvare sin ph.d.-afhandling Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger. Alle er velkomne.

Værdiskabelse 725x442

Den almene boligmasse fra perioden 1910-74 står over for omfattende renovering. Samtidig er der øget opmærksomhed på bevaring af bebyggelsernes arkitektoniske kulturarv. Spørgsmålet er derfor, hvordan man renoverer de almene boligbyggerier og samtidig sikrer deres arkitektoniske kulturarvsværdier?

Det giver Sidse Martens Gudmand-Høyer bud på i sin ph.d.-afhandling. Med afsæt i aktuel praksis afsøger hun de konsekvenser, kompromisser og konflikter, der opstår i forlængelse af ambitionerne om værdibaseret udvikling af danske almene boliger.

Sidse Martens Gudmand-Høyer undersøger, hvordan de almene boligers arkitektoniske kulturarvsværdier aktuelt udpeges og formidles igennem nye fysiske løsninger. Hun ser desuden på, hvordan praktiske løsninger i konkrete renoveringsopgaver forhandles på plads imellem forskellige interessenter. Endelig identificerer hun nogle af de problemstillinger og udfordringer som en ’værdibaseret udvikling’ står overfor.

Sidse Martens Gudmand-Høyers afhandling er et ErhvervsPhD-projekt, der er blevet til i et samarbejde med JJW Arkitekter, Landsbyggefonden og Arkitektskolen Aarhus.

Hvornår: Den  21. september kl. 13.00.
Hvor: Studsgadeauditotiet, Studsgade 31-33, 8000 Aarhus C.

Bedømmelsesudvalg

Vejledere

Afhandlingen vil ligge til gennemsyn i Forskningsadministrationen.