Værdiskabelse igennem klimatilpasning

Ph.d.-forsvar ved Katrina Wiberg den 22. juni kl. 13:00 på Godsbanen

Hvad stiller vi op med de store vandmængder, som følger med øget nedbør? Arkitekt Katrina Wiberg giver flere bud på spørgsmålet, når hun den 22. juni forsvarer sin ph.d.-afhandling Waterscapes of Value – Værdiskabelse igennem klimatilpasning af hverdagslandskaber.

Ph.d.-forsvar Katrina Wiberg 725x442

Klimaforandringer, ændringer i vandets cyklus og øget urbanisering udfordrer vores måder at bosætte os på. Klimatilpasning fordrer at vi skaber plads til vandet i såvel nye som eksisterende byområder. Dette stiller spørgsmålstegn ved vores nuværende måde at planlægge, byudvikle og designe vores byer på.

Ph.d.-projektet anskuer klimatilpasning som en ressource og et potentiale for værdiskabelse (merværdi). Det sker med udgangspunkt i tre konkrete studier i Aarhus Kommune.

Alle er velkomne!

Hvornår: Fredag den 22. juni kl. 13:00
Hvor: Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Whiston Spirn, MIT School of Architecture and Planning
  • Professor Antje Stokman, University of Stuttgart
  • Professor Walter Unterrainer

Vejledere

Afhandlingen ligger til gennemsyn i Forskningsadministrationen.

Se videointerview med Katrina Wiberg.