Logbits

Udstilling i Kantinen. 22. februar – 16. april. Artist Talk 15 marts kl. 16.00

Logbits er en udstilling, der sammenstykker en (gen)samling af forskellige indtryk fra et længerevarende ophold som arkitekt, studielektor på Arkitektskolen Aarhus, Claudia Carbone, var på i Australien fra 12. juli til 26. november 2017. I denne periode etablerede hun adfærdsmønstre, der sikrede at de akkumulerede oplevelser udgjorde en overflod af repræsentationsformer, som tilsammen dannede en arkitektonisk anskuelse af verden.

1 STATIONARY STATIONERY.jpg 600 x 600

Stationary Stationery

2 UNDER PRESSURE.jpg 600x600

Under Pressure

3 FRAGMENTED NATURES.jpg 600x600

Fragmented Natures

Om udstillingens forskellige elementer, skriver Claudia Carbone:

Stationary Stationery

En serie bestående af 54 kort fremvist på et apparat, der giver betragteren en indsigt i specifikke tidsafsnit samt en oplevelse af data, der står i konkret relation til betragteren. Kortene er mnemotekniske hjælpemidler, som f.eks. en tegnet logbog, en afbildning af en situation, information og omgivelser. Ved at overgive sig til øjeblikket og kortenes format, approprieres the stationery som en æstetisk (fastlagt) baggrund for samlingen af erindringer, som souvenirs.

Under pressure

Fladhed som et resultat af det at indsamle, indhente og bevare under tryk – som et redskab til at opbygge en samling baseret på naturen såvel som på andre genstande af kulturlig oprindelse.

De udstillede objekter, der fremvises under tryk, bliver til et samlet hele i flad tilstand, som udgøres af de bevarede geometrisk lagdelte og forvrængede former og naturlige og kulturlige karakteristika. Udstillingen har til formål at etablere en ny afgrænset og manipuleret kontekstuel tilstand, idet objekterne ikke er arrangeret ved hjælp af et gængst klassifikationssystem. De er blot svævende strukturer, der bevarer samme indbyrdes mellemrum – samme afstand.

Fragmented natures (7 min.)

En flimrende film, der er produceret på baggrund af en selektiv og forvrænget tilgang ud fra et meget omfattende materiale, indsamlet med det digitale kamera som medie. Formålet med værket er at forstærke erindringer som en arkivarisk, udvalgt overlejring af indtryk der er for glat? til at behage.

Inside out

Arkitekturen etablerer relationer indefra, idet den kalibrerer en særlig atmosfære. Omgivelserne fastholdes som et attråværdigt tableau – der inddrager verden og horisonten som immaterielle billeder.

Claudia Carbone er arkitekt og underviser på Arkitektskolen Aarhus, hvor hun også er uddannet fra. Hendes interesser inden for kunstnerisk fremstilling omfatter det serielles repræsentation, struktur i lille skala, samt indsamling og kortlægning.

Hvor: Kantinen, Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 18, 8000 Aarhus C
Hvornår:  22 . februar – 16. april, dagligt 09.00  – 15.00. Artist Talk 15. marts 16.00

Alle er velkomne til at besøge udstillingen.

Udstillingsfolder