Rektors tale til de nyuddannede

Om samfundsmæssige udfordringer og engagerede kandidater

53 nyuddannede arkitekter blev fejret i Dokk1 den 30. juni. Blandt andet med tale ved rektor Torben Nielsen. Vi bringer et uddrag.

”I dag er kulminationen af 5-6 års hårdt slid. Kulminationen på en fælles indsats, naturligvis først og fremmest fra jeres side, men også fra jeres undervisere og vejledere undervejs og fra skolens administrative personale. Det er kulminationen på det, vi alle er her for: at uddanne de bedste arkitekter.

I skal nu ud og bruge det I har lært. Ud og påvirke samfundet, skabe gode fysiske rammer, tænke i helhedsorienterede løsninger og bringe æstetik og funktionalitet ind i vores omgivelser. I skal stille spørgsmål ved det gængse –  spørge hvorfor –  og vise at tingene kan gøres på nye og uventede måder. ”

Rektors tale 725x442)

Rektor Torben Nielsen.

2+2 skal give mindst 5

Han understregede samtidig, at løsninger opstår gennem dialog og samarbejde:

”I skal forstå en bygherres ønsker, men i lige så høj grad forstå brugerne. I skal kunne forstå og indgå i samarbejde med en række andre faggrupper. Kort sagt: I skal kunne forene alle involverede parter i processen –  fra idé til færdigt projekt.

I skal kunne sætte form på andres tanker, krav og drømme. I skal kunne give form til det, de ikke vidste de gerne ville have. I skal ikke bare tegne bygninger, byer og landskaber; men skabe merværdi, som rækker ud over det, at man bare lægger alle delelementerne sammen. I skal få 2+2 til at give mindst 5, helst mere.

Jeres afgangsprojekter viser, at I er visionære, nytænkende og samfundsengagerede. I lever op til skolens vision om at skabe Engaging through Architecture. I vil gøre en forskel.”

Udfordringer forude

Og udfordringerne er mange, både nationalt og internationalt. Torben Nielsen henviste her til FNs 17 verdensmål frem mod 2030, der danner rammen om en global, bæredygtig udviklingsindsats. Mål, som også arkitekter har pligt til at forholde sig til. Det gælder eksempelvis målene om bæredygtige byer og lokalsamfund, om at sikre alle boliger med fornødne faciliteter til en overkommelig pris og om at gøre byerne modstandsdygtige over for klimaforandringer og naturkatastrofer.

Rektore tale 2 (725x352)

”Jeres afgangsprojekter viser, at I allerede er i gang. I viser nye veje og gør opmærksom på, at arkitekter har en vigtig rolle at spille, når det gælder de presserende samfundsmæssige udfordringer vi står overfor –  og behovet for humane og bæredygtige løsninger.

Det er også en af grundene til, at vi denne gang har forladt udstillingsbygningen på arkitektskolen og har rykket dimissionsfesten og afgangsudstillingen herned på Dokk1, hvor mange mennesker lægger vejen forbi – for at komme ud i byens rum og vise, hvad I har at byde på, nu hvor I skal ud på arbejdsmarkedet, ud og bruge jeres talenter.”

God rejse

“Kære dimittender, fra i dag er det slut for jer med at være arkitektstuderende – nu er I arkitekter. I skal ud og praktisere.

I har fået en uddannelse, der vil sende jer i mange retninger og ud i mange verdenshjørner, fordi arkitektur er et så mangfoldigt arbejdsfelt og påkrævet i hele verden. Jeg vil ønske jer alle en god rejse!

Tak for den tid, vi har haft sammen – og tak for det store engagement, som I har vist gennem jeres studietid her på arkitektskolen.

Her til allersidst har jeg en bøn til jer alle sammen, kære dimittender: Gå ud og find et job, hellere i dag end i morgen – og vis politikerne, at der er brug for jer, så de inden længe kommer til os og beder os om at uddanne endnu flere arkitekter.

Held og lykke!”