Amalie Ruth Okholm Kryger

Værdibaseret revitalisering af FAFs pakhus på Odense Havn

Dimission februar 2018

At arbejde med den nyere kulturarv er mindst lige så vigtigt som arbejdet med den klassiske. I disse år bliver de danske havne udviklet som nye beboelsesområder, og mange af de gamle industribygninger må vige deres plads for præstigebyggerier.

Amalie Ruth Okholm Kryger 725x442

Amalie Ruth Okholm Kryger

Revitaliseringen af FAFs pakhus på Odense havn skal danne sammenhæng mellem den nye bydel på havnen og den fortsatte industri, samtidig med at den bevarer havnens kulturhistoriske værdier.

Projektet går i detaljen omkring implementeringen af et mikrobryggeri i pakhuset for at opnå et samspil mellem den eksisterende bygningskrop og de nye bygningselementer. Det tager afsæt i en værdisætning af pakhuset, hvor de bærende bevaringsværdier danner baggrund for de nye arkitektoniske tiltag.

Formålet har været at finde en balance mellem den arkitektoniske kulturarv og den nye funktion helt ned i detaljen.

 F:amaliDocumentsAfgangtegningerperspektivsnitperspektivsniOptegning af pakhus 2.0F:amaliDocumentsAfgangnyrer tegningerStueplan 2.0 Model (1)