Andrea Kahrs Breidablik

Boliger i byen - Infill i Krambukvartalet -Hvordan livet i bykjernen påvirker utforming av boligen

Dimission februar 2018

Avgangsprosjektet er et boligprosjekt i tre skalaer; byen, kvartalet og boligen. Prosjektet kikker på hvordan nærheten til byen kan ha en innvirking på boligutformingen og hvordan boligene kan gi nytt liv og skape nye kvaliteter til kvartalet de bygges i.

Andrea Kahrs Breidablik 725x442

Andrea Kahrs Breidablik

Når man bor i bykjernen kan man ta i bruk fellesarealer, nærområder og bydelens fasiliteter og funksjoner. Selve boenheten utgjør kun en del av helheten.

Å forme nye boliger i by handler ikke bare om å tilføre noe nytt til området. Det handler i stor grad om å lokalisere de eksisterende verdiene og ressursene som ligger i området og bygge videre derfra.

Boligprosjektet er plassert i Krambukvartalet som ligger i Trondheims historiske bykjerne og ligger mellom eksisterende bebyggelse i bakgårdene til kvartalet og som et infill ut mot en smal passasje.

Oppgaven ligger i å balansere den komplekse urbane sammenhengen av bygninger, med ulike dimensjoner, strukturer og programmer til harmoniske byrom som skaper både bokvalitet og bykvalitet.

Lengdesnitt 800x600 px NYTrondheim site 800x600 px NY Plantegning 800x600 px NY