Anitha Vandvig Christiansen

Informationscenter i Skjød - Transformation og restaurering af en fæstegård

Dimission februar 2018

Mit afgangsprojekt tager afsæt i min interesse for kulturarv. I projektet ønsker jeg at undersøge, hvordan tomme eller funktionstømte landbrugsbygninger i fremtiden kan være med til at styrke de eksisterende landsbymiljøer og sætte skub i udviklingen.

Anitha Vandvig Christiansen 725x442

Anitha Vandvig Christiansen

Projektet tager afsæt i stuehuset til en gammel fæstegård fra 1700-tallet beliggende i en klassisk landsby. På baggrund af landsbyens placering i et naturskønt område på den jyske højderyg transformeres stuehuset samt byggetomten til et informationscenter. Centeret skal ved hjælp af arkitekturen formidle stuehusets historie, den omkringliggende natur og landbrugshistorien.

Fokus i projektet vil primært være restaureringen og transformationen af stuehuset. For at sikre at bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ikke går tabt, er husets tilstand og udvikling blevet registeret og dokumenteret, og de bærende bevaringsværdier er blevet kortlagt.

ACA 2012 Content DANACA 2012 Content DAN Print