Benjamin Mark

Randers Kunstmuseum – Byens Kulturelle Katalysator

Dimission februar 2018

Jeg vil skabe et kunstmuseum, som er synligt i bybilledet, hvor byens puls er til stede, og hvor mødet mellem kunst og mennesker bliver udfordret.

Programmet for museet skal på den ene side være traditionelt og værne om den historiske kunstsamling. På den anden side skal det være udfordrende og nytænkende i sin præsentation af samtidskunsten og dets særudstillinger.

Benjamin Mark

Benjamin Mark

Det er afgørende at præsentere kunsten, så den skaber afsæt for dialog, og en god dialog fordrer rum til formidling. Formidlingen skabes udefra og ind ved hjælp af synlighed og indefra og ud gennem dialogen mellem mennesker.

Drivkraften i mit afgangsprojekt skal findes i min fascination af mødet mellem menneske og arkitektur. Når vi skaber rum til mennesker, er vi tvunget til at være demokratiske i vores tilgang.

Potentialet i det demokratiske rum er stort, men udfordringerne er mindst lige så store. Det handler om at skabe et rum, hvor udfaldet af oplevelsen ikke er givet på forhånd.

Intentionsdiagram 800 Situationsplan Randers Kunstmuseum 3D til situationssnit [Konverteret] [Gendann