Eilert Frost Støren

Et selvforsynt matmarked ved Bjølsenfossen

Dimission februar 2018

De siste årene har vist hvordan klimaendringene begynner å få konsekvenser. Temperaturen øker, havnivået stiger og været blir mer ekstremt. Usikkert vær og en eksplosivt økende verdensbefolkning betyr at vi med fordel kan se etter alternative måter å produsere vår mat på.

Eilert Frost Støren 725x442

Eilert Frost Støren

I prosjektet Et selvforsynt matmarked ved Bjølsenfossen undersøker jeg mulighetene for å etablere en innendørs vertikal grønnsaksplantasje med et tilhørende matmarked drevet av energi fra Akerselvas høyeste vannfall, Bjølsenfossen.

Prosjektet er utarbeidet med utgangspunkt i min interesse for landbruk, og landbrukets påvirkning av det landskapelige, miljømessige og det bymessige, på et lokalt såvel som nasjonalt plan.

Avgangsprosjektet reflekterer min interesse for hvordan arkitektur kan bidra til å øke bevistheten om hvordan vi kan bygge og leve på en mer bæredyktig måte i fremtiden.

 Untitledplantegning.3.etg snitt.1.50