Eline Evenstad Dahl

Et badested på Rødnabbene

Dimission februar 2018

En rekke modernistiske badeanlegg ble etablert langs kystene i Europa rundt 1920-tallet, da fokus på muligheten til rekreasjon for alle ble sentral. Rødnabbene var et slikt sted. Café, stupetårn og varme svaberg gjorde dette til et kulturelt samlingspunkt for innbyggerne i havnebyen Halden, Norge.

Eline Evenstad Dahl 725x442

Eline Evenstad Dahl

Stedet ble lukket etter 20 års drift grunnet forurenset vann. Stillestand har ført til at stedet står som en ruin i landskapet.

Prosjektet igangsettes rundt diskusjonen om ruinen, og vurderer hvilke aspekter av stedet som er sentrale å gjenopprette og bevare, nå hvor vannet er forbedret og interessen for å gjenetablere stedet er aktuell. Prosjektet veier den tidligere arkitektur opp mot en nordisk modernisme, som i større grad fokuserte på lokal materialebruk og det sanselige mennesket.

Fokus på å opprettholde en stedslig kontinuitet er sentral. Interessen for å skape arkitektur som bruker tidens lag som generator, både når det gjelder transformasjoner og nybyggeri preger prosjektet.

 26241441_10155205358155308_1817485833_n26234867_10155205358160308_1644426988_n 26241786_10155205358165308_607362177_n