Elisabeth Hult Jakobsen

Helende Arkitektur - Et kreftrådgivingsenter i Barcelona

Dimission februar 2018

Kan arkitektur hele mennesker?

Sykehusets oppbygning, som vi kjenner det i dag, er ofte styrt av de høye kravene til hygiene, effekti­vitet og logistikk. Det er først og fremst designet for å gi mennesker den behandlingen de behøver på den mest effektive måten. Det vil si den medisinske behandling de behøver. Under et sykdomsforløp kan også pasienten svekkes fysisk, psykisk og sosialt.

Elisabeth Hult Jakobsen 725x442

Elisabeth Hult Jakobsen

Nyere studier har satt fokus på at arkitektur har en innvirkning på menneskets velvære og dermed kan fremme deres helbredelse. Tanken er ikke at arkitekturen alene kan helbrede, men at den arkitektoniske utformingen kan understøtte helingen som finner sted både fysisk og psykologisk.

Prosjektet tar for seg oppførelsen av et kreftrådgivningsenter i det urbane distriktet Eixample i Barcelona, Spania.  Undersøkelser av hvordan våre fysiske omgivelser kan ha en positiv innvirkning på de syke og i hvilken grad arkitektur kan være helende for oss mennesker, er bakgrunnen for utformingen av prosjektet.

 02 Elisabeth Hult Jakosben_ Oversiktsbilde_afgang 18 80008 1.1000 site_FLAT 03 Elisabeth Hult Jakosben_ visualisering_afgang 18 800