Erik Christensen Martiny

Kirkerummet - Virkeligheden som en åbenbaring

Dimission februar 2018

Som arkitekt er jeg generelt optaget af de iboende kvaliteter i naturen såvel som i arkitekturen. Jeg reflekterer over det paradoksale i at berøre og samtidig bevare. Det er kun muligt at foretage en ændring på den mest meningsfulde måde.

Erik Christensen Martiny 725x442

Erik Christensen Martiny

Mit projekt omhandler at gøre en sekulær brug af helligsteder meningsfuld. Når kirker må lukke, oftest af økonomiske årsager, er det meningen hos de fleste, at nogle ting kan man bruge dem til, og andre ting kan man bestemt ikke bruge dem til!

Jeg ønsker, at man foretager transformationer, der fokuserer på sakrale traditioner snarere end forkaster dem. Tektoniske såvel som hellige objekter har bestemte praktiske og scenografiske funktioner. Denne mening bør ikke gå tabt fordi en kirkebygning ophører med at skulle virke som kirke. Det er en delikat affære at indtræde på et område, der for nogen er mere helligt end for andre.

I mit arbejde perspektiverer jeg til en kirke, der allerede er transformeret og bruger en lukket kirke som objekt for designforslag.

Basic RGB Basic RGB Basic RGB