Frederik Emil Hansen

Fortætning i det urbane rum - Et blandet boligområde i historiske rammer

Dimission februar 2018

Der sker i disse år en fortætning i Århus, som tager del i urbaniseringen. Fortætningen sker inden for den bynære grænse, hvilket skaber en masse nye udfordringer.

Frederik Emil Hansen 752x442

Frederik Emil Hansen

De bygninger, vi omgives af, rummer en kollektiv hukommelse og er vores fælles historie og fremtid. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder med det karakterfulde, det sjælelige og det historiske, men samtidig ser formaliteterne i øjnene og finder plads til efterspørgslen på boliger og erhvervsmarkedet.

De uforløste potentialer, der ligger i fortætningen af den bynære kontekst og i mødet mellem gammelt og nyt, er netop drivkraften i mit valg af emnet ”Fortætning i det urbane rum”.

I opgaven gentolker jeg området imellem Knudrisgade og Nørrebrogade og giver mit bud på et blandet byområde. Igennem nedslag nuancerer jeg den blandede bybolig samt tærsklerne imellem de private og offentlige zoner.

Jeg arbejder med stedets hukommelse, det midlertidige som det fremtidsanskuende – en urban arkitektur der engang kan tilpasses til nye formål.

 BILLEDE AF STEDET 1 600x450SAMMENSTILLINGSVisualisering Endelig [Converted] BILLEDE AF STEDET 2 600x450