Hannah Knudsen

Land og vann - Store Lungegårdsvann som bebyggelig areal i Bergen

Dimission februar 2018

Gjennom historien har vannarealer i Store Lungegårdsvann i Bergen blitt utfylt for å få mer landareal til utbygging.

Hannah Knudsen 725x442

Hannah Knudsen

Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i en problematisering av denne utfyllingen, og undersøker hvordan vannet kan beholdes i bystrukturen og samtidig aktiveres med en programmatisk fordeling på tre bygningstyper som forbinder land og vann i et integrert forhold.

I overgangen mellom land og vann er det utformet 1 felleshus på land, 2 badehus mellom land og vann og 181 studentboliger på vann. De tre bygningstypene i prosjektet er utformet med referanse til sjøboden, naustet og båten som er relatert til vann på tre forskjellige måter.

Denne kulturhistoriske forbindelsen i prosjektet er et viktig parameter som kombinerer en relativt ny og kontroversiell strategi med en lokal og grunnleggende byggetradisjon på vestkysten i Norge.

Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i mitt faglige grunnlag og interesse for forholdet mellom det eksisterende og det byggede, og hvordan menneskelig liv former dette forholdet.

kartbergenkommune1-60000A1 2 600 /Users/hannahknudsen/Google Drive/avgang/tegninger/tegninger.dwg