Jakob Ørum

En transformation af karréen mellem Vestergade og Mølleparken - med det gamle hovedbibliotek som katalysator

Dimission februar 2018

Det gamle hovedbibliotek har i godt 80 år oplyst byens borgere og været et kulturelt knudepunkt i byen. Biblioteket er nu flyttet, og den historiske bygning skal integreres i Aarhus. Kommunen søger at øge etagehøjden og byggeprocenten på grunden for at afsætte bygningen dyrest muligt.

Jakob Ørum 725x442

Jakob Ørum

Udgangspunktet for mit arbejde har været fokuseret omkring områdets kvaliteter og potentialer frem for de økonomiske aspekter. Således har jeg søgt at udfolde bygningens iboende potentialer og skabe det projekt, byen fortjener her.

Hele karréen omkring biblioteket er indtænkt i projektet, så Vestergadekvarterets identitet sammen med biblioteksbygningen skaber synergi. Især områdets kulturelle og sociale kvaliteter er indtænkt i programsætningerne og designet af karréens urbane rum.

I dette projekt har jeg haft mennesker, interaktion og kultur som nøgleord. Jeg drømmer om fortsat at designe byens offentlige rum, hvor interaktion mellem mennesker efter min mening kan forstærkes med korrekt rumdannelse. Det er i min optik kernen i god byudvikling.

 arkitektonisk greb 2visu1 visu2