Jens Buch Johansen

Vandringer i et Hus

Dimission februar 2018

“Ligegyldigheden er det værste, harmonien det næstværste” – Prof. Sverre Fehn, Arkitekt.

Jens Buch Johansen

Jens Buch Johansen

Fællesnævneren for mit arbejde er ikke, at jeg altid arbejder på én særlig måde, men snarere at jeg altid søger efter substansen. Jeg ser således ikke mit arbejde med grafisk design, mine kultegninger, mit arbejde med grasshopper-programmering eller mit frivillige bestyrelsesarbejde som adskilte fra mit arbejde som arkitekt, men snarere som værktøjer. Forskellige indgangsvinkler til dét der gør et projekt relevant for sanserne og for samfundet.

Mit afgangsprojekt omhandler transformationen af en nedlagt papirfabrik nær Gl. Rye. På det konkrete plan er det en arkitektonisk bearbejdning og formidling af natur og kulturarv. På et mere overordnet plan handler det om de mangeartede lag, som giver et sted sin karakter.

Om hvordan man som arkitekt kan skrælle lagene væk eller udforme nye lag på en måde, som bliver nøglen til afkodningen og oplevelsen af såvel helheden som detaljen.

 web billede 2web billede 1 web billede3