Jens Juel Thiis Knudsen

Skovrider - Bebyggelse i nyoprettede skovarealer

Dimission februar 2018

Den primære grund til, at jeg elsker at arbejde med arkitektur, er at vi konstant arbejder hen imod at forstå vores omgivelser og derefter skaber samspil mellem de talrige kvaliteter, som et område besidder. For mig er arkitektur en tolkning af landskaber, rum og materialers iboende potentialer, der i samspil skal fylde vores omgivelser med mening.

Jens Juel Thiis Knudsen 725x442

Jens Juel Thiis Knudsen

Arealanvendelsen i Danmark har i flere århundreder været domineret af landbrug. Jordtyper vil i mit afgangsprojekt danne afsæt for hvilke arealer, der skal omdannes til skovarealer, og skovene vil skabe ramme for en anderledes bosætning og landsbytype.

Projektet tager udgangspunkt i et landskab mellem Elev og Todbjerg nord for Aarhus. Her analyserer jeg det kuperede og lave terræn, og på baggrund af dette placeres en bebyggelse til bosætning.

Min interesse for dette felt udspringer af artiklen “Danmark er for lille til sig selv” af Mathias Sommer og Anders Laursen fra DR 03. maj. 2017, der omhandler den danske arealanvendelse.

3 landskabssnit 800x600 forbind skovene diagram 800x600 østjylland 800x600