Lasse Nørregård Rasmussen

Fra købstad til værestad - Omdannelse af Kolding bymidte

Dimission februar 2018

De danske købstæder er i forandring i disse tider. Med nye forudsætninger for købstæders byliv, der ikke primært er baseret på et handelsliv, opstår en diskussion omkring bymidtens fremtidige rolle som ramme for byens liv.

Lasse Nørregaard Rasmussen 725x442

Lasse Nørregård Rasmussen

Mit afgangsprojekt ønsker at gentænke Kolding bymidte, og hvordan den på ny kan danne ramme om byens liv. Igennem byrumsomdannelse lægger denne gentænkning stor vægt på at arbejde med, hvordan bylivets kvaliteter forankres i byens identitet.

Det er med fokus på stedets kulturarv – som grundlag for en bys identitet – at sammenspillet mellem nye tiltag og byens historiske rodfæste skal gå hånd i hånd. Det handler både om stedets større landskabsfortælling, men også om bymidtens helt særlige karakter.

Omdannelsen af Kolding bymidte skal gentænke, hvordan byrummet bliver til et naturligt, dagligt, udendørs aktivitetsrum. Samtidig ser jeg vigtigheden i, at byen i forandring netop er et spørgsmålet om, hvordan vi ansvarligt kan forankre stedet i dets særlige identitet.

Visual 1 Lasse Nørregård RasmussenVisual 2 Lasse Nørregård RasmussenVisual 3 Lasse Nørregård Rasmussen