Marie Due Tankmar

Refugium - Forladt højskole indskrevet i nutiden

Dimission februar 2018

Afgangsprojektet omfatter et refugium, hvor man kan komme væk fra hverdagens travlhed og finde ro.

Refugiet tager udgangspunkt i en eksisterende bygningsstruktur; den konkursramte Skælskør Folkehøjskole fra 1973.

Marie Due Tankmar 725x442

Marie Due Tankmar

Folkehøjskolen ligger ned til Skælskør Fjord og udgør en bærende del af Skælskørs identitet, hvorfor det er paradoksalt, at stedet ligger ubenyttet hen. Trods høj arkitektonisk kvalitet har hærværk og manglende vedligehold sat sine spor. Nu er kun de rå betonelementer genanvendelige.

Jeg vil med refugiet genetablere aktivitet på sitet og skabe liv i forlængelse af folkehøjskolen. Refugiet skal imødekomme indadvendthed og fordybelse samt dialog og fællesskab, men skal desuden invitere Skælskørs borgere til foredrag og kurser, så by og refugium får glæde og gavn af hinanden.

til hjemmeside4 600 til hjemmeside42 600 til hjemmeside43 600