May Damgaard Sørensen

Hverdagens Pauserum - Potentialet i parken ved Risskov Psykiatriske Hospital

Dimission februar 2018

En undersøgelse af én af Aarhus bys parklandskaber og hvad den skal kunne i en moderne nutid, hvor der bliver mere fokus på pausen og adspredelsen i en travl hverdag. Parken kan, i mine øjne, rumme pauser på flere måder:

  • Roen ved at være alene
  • Udforskning af og ophold i naturen til fordybelse og afspænding
  • Aktivitet alene eller i sociale relationer
May Damgaard Sørensen

May Damgaard Sørensen

I og med at parken ændrer status fra at være offentlig hospitalshave til at blive en bolignær bypark, skal den gentænkes på ny og gøres mere inviterende og attraktiv for de nye tilflyttere. Parken skal ligeledes gøres mere synlig og lettilgængelig for offentligheden, så det kan blive et nyt ´åndehul’, som man har lyst til at benytte sig af.

Jeg interesserer mig for urbane kontekster, som har et forhold til byen, kulturen, naturen og vandet / kontrasten mellem privat og offentlig / det lineære og non lineære / udsigt og indblik. Jeg har en kreativ og poetisk fremgangsmetode og arbejder meget procesorienteret.

aarch 1 aarch