Mia Marker Marold Bøhnke

Antvorskov Klosterruin - Beskyttelse og formidling gennem arkitekturen

Dimission februar 2018

I Danmark findes ca. 30.000 fredede fortidsminder, hvoraf de fleste står tilbage som ‘glemte’ historiske tidslommer. Som spor af det der engang var, udgør de en stor del af vores bebyggede miljø. I dem findes det største fysiske minde om vores historiske væren kulturelt, socialt og arkitektonisk.

Mia Marker Marold Bøhnke 725x442

Mia Marker Marold Bøhnke

Antvorskov klosterruin er en af disse ‘glemte’ fortidsminder. Med sin over 900 års historie har bygningsværket en helt særlig betydning for Danmarkshistorien. Men forfaldet er tydeligt.

Med projektet vil jeg belyse dualiteten ved et fortidsminde og demonstrere arkitekturens muligheder for at agere både formidler og ruinbeskyttelse.

Med en klar bevidsthed om og respekt for, at ruinens historie skal bevares, udarbejdes et rum for eftertanke, hvor bygningens historie fortælles gennem arkitekturen. Et fysisk rum, der gør ruinen tilgængelig.

Projektet bevidner muligheden for at bringe fortidens kulturarv med ind i fremtiden; som en overlevering af den fortælling det bærer uden at beskadige kulturarven.

Antvorskov klosterruin01 Antvorskov klosterruin02 Antvorskov klosterruin03