Mia Juhl Kyhn

Et møde mellem by og hav - Aarhuskystens grønne eventpark på Tangkrogen

Dimission februar 2018

Storbyen og events står stærkt forbundet i denne tid, også i Kulturhovedstaden Aarhus. Events og deres effekt på byens rum kan skabe stor uenighed, navnligt Tangkrogen og dens fremtid.

Mia Juhl Kyhn 725x442

Mia Juhl Kyhn

Henover sommeren har en stor debat vakt opsigt. Forskellige forslag er opstået med et fællestræk af nemme og uinspirerede løsninger. Tangkrogen som et by- og kystnært område med forskellige elementer – et renseanlæg, en hyggelig lystbådehavn og en grøn eventplads – har potentiale til noget meget større.

Jeg tænker Tangkrogen som en sammenhængende oplevelse, hvor barrierer nedbrydes og mødet mellem by og hav betones. Events indlejres i den grønne park. Renseanlægget gentænkes med fokus på kulturøkonomi, og lystbådehavnen udvides med en mere landskabelig tilgang.

Jeg skaber et sted, hvor bymennesket kan opleve vandet, en større biodiversitet og et spændende landskab både ved events og i hverdagen. Projektet afspejler min interesse for urban design og landskab, hvor mennesker og fællesskabet er i fokus.

Projektet er lavet i samarbejde med Michael Sand.

Mental mapping af Tangkrogen - 600 x 601 Snit af Sandbanke Aarhusbugtens kystlandskaber