Michael Sand

Et møde mellem by og hav - Aarhuskystens grønne eventpark på Tangkrogen

Dimission februar 2018

Storbyen og events står stærkt forbundet i denne tid, også i Kulturhovedstaden Aarhus. Events og deres effekt på byens rum kan skabe stor uenighed, navnligt Tangkrogen og dens fremtid.

Michael Sand 725x442

Michael Sand

Henover sommeren har en stor debat vakt opsigt med et enten/ eller dilemma. Forskellige forslag er opstået med et fællestræk af nemme og uinspirerede løsninger. Tangkrogen som et by- og kystnært område med forskellige elementer – et renseanlæg, en hyggelig lystbådehavn og en grøn eventplads – har potentiale til noget meget større.

Jeg tænker Tangkrogen som en sammenhængende oplevelse, hvor barrierer nedbrydes og mødet mellem by og hav betones. Events indlejres i den grønne park. Renseanlægget gentænkes med fokus på kulturøkonomi, og lystbådehavnen udvides med en mere landskabelig tilgang.

Jeg skaber et sted, hvor bymennesket kan opleve vandet, en større biodiversitet og et spændende landskab både ved events og i hverdagen. Projektet afspejler min interesse for urban design og landskab, hvor mennesker og fællesskabet er i fokus.

Projektet er lavet i samarbejde med Mia Juhl Kyhn

Mental mapping af Tangkrogen - 600 x 601Snit af Sandbanke

Aarhusbugtens kystlandskaber