Michael Wolsing

Det Almene

Dimission februar 2018

Projektet er en øvelse i at trække lærdomme og arkitektoniske principper ud fra den rige arkitekturhistorie, Danmark besidder, og på samme tid at være nytænkende inden for den boligarkitektur, der skal være med til at definere vores byer i nutiden og fremtiden.

Michael Wolsing 725x442

Michael Wolsing

Når vi ser på dette, bliver vi nødt til at udforske, hvordan vi skaber byer, der sikrer social bæredygtighed, og hvordan vi undgår segregering af visse befolkningsgrupper i samfundet. Projektets mål er at svare på nogle af disse nutidige problematikker i form af almen boligbebyggelse.

Den almene boligsektor er en af grundstenene i det danske velfærdssamfund og er herigennem blevet et af de stærkeste værktøjer, vi har i dag, når vi skal sikre bred sammensætning af byens borgere og en social positiv udvikling.

20170102_Vis 01_Situ 60020180102_View_01_Indendørs 20170102_Vis 02_Boligtyper 600