Petter Andre Buer

Et arbeidsrefugium i Oslos ytterkant

Dimission februar 2018

I en tid der automatisering og digitalisering av samfunnet skjer i et stadig høyere tempo blir våre jobber og daglige gjøremål både forenklet og fullstendig erstattet av maskiner.

Peter Andre Buer 725x442

Petter Andre Buer

Borgerlønn blir av mange samfunnsengasjerte dratt frem som et alternativ til dagens desperate situasjonen om å skape flere arbeidsplasser.

Med utgangspunkt i borgerlønn som et fremtidsscenario er min påstand at flere av oss vil leve en friere tilværelse der maskinen har avløst oss fra nødvendig arbeid. Vi vil ha tid og mulighet til å realisere oss selv gjennom kreative prosjekter og aktiviteter som vil være grobunn for en tilværelse med eksistensiell mening.

Dette prosjektet ønsker å tilby fasiliteter i inspirerende naturomgivelser hvor man kan arbeide med sine prosjekter i primitive, men fleksible ateliérhytter med tilhørende felleshus og verksted.

Med inspirasjon fra kolonihagene og den norske hyttekulturen vil jeg fokusere på en utbredt bruk av treverk og jordnære løsninger for å skape et godt miljø.

1_kart 600 Print collage1