Sofie Palsgaard

At spore forbindelser - Folkeskolen som katalysator i byudvikling

Dimission februar 2018

Jeg ser arkitektur som leverandør af hybrider mellem natur og kultur. Jeg ønsker at designe med øje for sociale processer og kulturelle forståelser gennem et fysisk arkitektonisk perspektiv.

Jeg har gennem mit studieforløb haft særlig fokus på mødet mellem mennesker og på aktørernes rolle i udviklingen af by, bydel og boformer.

Sofie Palsgaard Nommensen 725x442

Sofie Palsgaard

Mit afgangsprojekt At spore forbindelser – Folkeskolen som katalysator i byudvikling diskuterer folkeskolens betydning set i en bymæssig kontekst. Med Randers som case belyser projektet, hvordan byens folkeskoler, som byaktør og samfundsinstitution, kan anvendes som en ressource i byudvikling.

Som mange byer i Danmark har Randers ældre fabriksområder, som står over for en byfornyelse. Desuden har Randers kommune på baggrund af folkeskolereformen fra 2014 indført en ny folkeskolestruktur i byen. Det giver anledning til en ny synergi mellem samfund og skole, og det er projektets afsæt.

sofie 01 sofie 02 sofie 03