Sophie Husted Maintz

Kultur- og natur platform - Transformation af Fannerup Mølle i dens kulturlandskab

Dimission februar 2018

Den funktionstomme vandmølle er i dag ikke fredet, men udpeget som et værdifuldt kulturmiljø af Norddjurs Kommune. Vandmøllen besidder en arkitektur- og kulturhistorisk værdi i form af sin komplekse karakter. Det romantiske bindingsværk brydes af den indre industrikonstruktion, hvilket skaber en fortælling om den industrielle udvikling i Danmark.

Sophie Husted Maintz

Sophie Husted Maintz

Igennem metoder og teorier har jeg tilegnet mig faglig viden og kompetencer vedr. bygningsbevaring og kulturarv. Herunder teknikker og materialelære samt kendskab til byggeskik og arkitekturhistorie.

Det at inkludere bevaring og nyskabelse i et nyt lag finder jeg særlig interessant. Det kræver en opmærksomhed og en bevidsthed om detaljen, formsproget og mødet mellem det nye og det eksisterende.

At arbejde inden for restaureringsfaget og/eller nybygning inden for en historisk kontekst er mig særlig kærkomment. Det at have en eksisterende substans at forholde sig til skaber en diversitet i tilgangen til arbejdet. Det er et benspænd, men samtidig givende.

Aksonometri - Fannerup Mølles rummeligheder 800 Collage - Fannerup Mølle og dets kultur- og naturlandskab 800 Diagram - Fannerup Mølle 1854 - 1888 - til i dag 800