Skolen søger ny prorektor

Ansøgningsfrist 6. februar 2017

Da vores nuværende prorektor ønsker at vende tilbage til arkitektfagets praksis efter 3 år i stillingen, søger Arkitektskolen Aarhus ny prorektor med ansættelse den 1. april 2017 eller snarest derefter.

Stillingen

Under overskriften Engaging through Architecture skal du sammen med rektor og den øvrige ledelse, skolens ansatte og studerende være med til at løfte vores vision om at gøre Arkitektskolen Aarhus til en eliteinstitution for arkitekturudvikling, rettet mod det byggede miljø. Vi har fokus på stærke praksisrelationer og samarbejder og ønsker at være i førertrøjen inden for digital formgivning og produktion. Målet er at skabe en klar faglig profil med høj beskæftigelse for skolens dimittender.

Prorektor er en del af skolens topledelse, der består af rektor, prorektor og administrationschef. Prorektor fungerer som rektors stedfortræder. Arbejdsopgaver ud over de nedenfor beskrevne vil blive fastlagt efter nærmere aftale med rektor.

Stillingen følger rektors ansættelsesperiode og udløber i februar 2022.

Profil og kompetencer

Vi søger en prorektor, der har en stærk arkitektfaglig baggrund med mange års erfaring fra praksis. Gennem dit kendskab til de brancher, hvor arkitekter arbejder, skal du udbygge skolens samarbejder både nationalt og internationalt. Det er vigtigt, at du evner at opbygge længerevarende samarbejder – til gavn for både forskningen og undervisningen.

Ledelseserfaring er et krav, men det er også dine evner og erfaring med at skabe og igangsætte nye faglige initiativer i en åben samarbejdskultur, vi efterspørger. Vi lægger vægt på, at du er åben og lydhør over for medarbejdere og samarbejdspartnere – og samtidig kan arbejde med den fornødne målrettethed, så de ønskede resultater opnås. Vi ønsker en person, der har erfaring med projektledelse.

Opgaver

Som prorektor indgår du i skolens daglige ledelse sammen med rektor og administrationschef samt den faglige ledelse, der består af to programledere og en forskningschef. En af dine hovedopgaver bliver at være skolens interne projektleder på den nye arkitektskole på Godsbanearealerne, som skal stå klar til indflytning sommer 2020. Bygningsstyrelsen er bygherre og skolen lejer, men i processen frem til indflytning bliver det din opgave at sørge for vi får den skole, vi ønsker.

Du får ansvar for skolens efter- og videreuddannelse, herunder de initiativer som skolen iværksætter for at styrke beskæftigelsen blandt arkitekter, ikke mindst vores egne dimittender. Og som nævnt bliver det dit ansvar at udvikle og styrke skolens praksissamarbejder til gavn for både skole og praksis.

Faglig baggrund

Ansøger skal

  • være uddannet arkitekt eller tilsvarende
  • have praktiseret i mindst 10 år
  • have erfaring med projektledelse

Ledelsesmæssig baggrund

Ansøger skal

  • kunne dokumentere ledelseserfaring fra faglig relevant virksomhed. Erfaring med strategisk-, økonomisk- og personaleledelse vil blive prioriteret

Personlig baggrund

Ansøger skal

  • være udviklings- og helhedsorienteret
  • være tillidsvækkende og samarbejdsorienteret
  • være beslutningsdygtig og resultatorienteret
  • kunne bidrage med at synliggøre Arkitektskolen Aarhus i lokal, regional, national og international sammenhæng – især i relation til arkitekturens praksis

Om skolen

Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vores mål er at uddanne arkitekter, der i tæt dialog med samfundet kan udvikle fremtidens fysiske rammer og gøre en forskel, når det gælder det byggede miljø.

Vi tilbyder undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område. Derudover udbyder vi en række videreuddannelses- og specialiseringskurser for færdiguddannede arkitekter, designere og lignende.

I det forløbne år har vi etableret tre forskningslaboratorier og tre undervisningsprogrammer, som i de kommende år vil koncentrere sig om vores prioriterede fokusområder: Transformation, Bosætning og Bæredygtighed – samt udvikling af vores satsningsområde inden for digitale produktionsprocesser i og til byggeriet. Derudover vil der være fokus på høj beskæftigelse for dimittender og udbyggede samarbejder med praksis.

Vi er internationalt orienteret og har gode forbindelser med de bedste arkitektmiljøer i verden. Her samarbejder vi blandt andet gennem udvekslingsprogrammer, praktikprogrammer og gæsteprofessoraftaler og forelæsninger.

Vi skal kort sagt fremover uddanne arkitekter med social forståelse og indsigt, kunstnerisk dybde og stærke digitale kompetencer. Arkitekter som er efterspurgt både nationalt og internationalt – fordi der er brug for Engaging through Architecture.

Arkitektskolen har ca. 750 studerende og beskæftiger ca. 130 medarbejdere.

Download beskrivelse af Arkitektskolen Aarhus (PDF)

Løn – og ansættelsesforhold

Du aflønnes efter AC-overenskomsten med et kvalifikationstillæg, der forhandles ved ansættelsen. Pension udgør 17,1 % af lønnen.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

  • Rektor Torben Nielsen: 89 36 02 00
  • Erhvervspsykolog Poul Volquartzen: 31 45 00 70

Download stillingsbeskrivelse (PDF)

Ansøgning

Motiveret ansøgning bilagt din vision for udvikling af dine kommende ansvarsområder samt CV og kopi af eksamenspapirer skal være modtaget via Arkitektskolens hjemmeside senest den 6. februar 2017 kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes som ét samlet PDF-dokument.

Ekstern konsulent og erhvervspsykolog Poul Volquartzen medvirker ved ansættelsen, og ansøger vil blive anmodet om at deltage i tests.

Første samtale vil finde sted den 9. februar 2017. For de ansøgere der går videre til anden samtale vil der være test mellem 1. og 2. samtale.

Anden samtale vil finde sted den 23. februar.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset køn, religion eller etnisk oprindelse.