Lektorat i kulturmiljøer

Ansøgningsfrist 31. juli kl. 12:00

Arkitektskolen Aarhus ønsker at styrke fagområdet arkitektonisk kulturarv med særlig fokus på kulturmiljøområdet. Vi søger en profil med stærke kulturarvsfaglige kompetencer og relevant forsknings- og udviklingserfaring. Vi forventer, at du brænder for områdets aktuelle spørgsmål og udfordringer og kan bidrage til at udvikle området til gavn for arkitektfagets praksis, forskning og undervisning.

Stillingen skal bidrage til at strukturere og lede kulturarvsområdets eksterne samarbejdsprojekter. Stillingen vil således omfatte projektledelse af skolens igangværende Realdania-støttede projekt Umistelige Kulturmiljøer i Danmarks Yderområder.

Vi vil lægge særlig vægt på ansøgere, der kan dokumentere erfaring med:

  • Kulturmiljøområdet i bred forstand
  • Samarbejder med kommuner og andre professionelle aktører indenfor kulturmiljøområdet
  • Metodeudvikling
  • Projektledelse med viden om faseopdeling, processer og inddragelse
  • Formidling af kulturmiljøområdet

Arkitektskolens forskning, undervisning og eksterne samarbejder har fokus på dansk og skandinavisk kontekst. Det vil styrke ansøgningen, hvis din profil og forskningsinteresser relaterer sig til denne kontekst.

Stillingen er tilknyttet forskningslaboratoriet Territories, Architecture and Transformation og det relaterede undervisningsprogram Transformation. Den skal medvirke til at styrke forskningslaboratoriets vision om at kvalificere aktuelle transformationsprocesser og adressere fremtidige behov og potentialer inden for felterne arkitektonisk kulturarv, arkitektur, landskab og urbanisme. Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, der spænder fra arkitektonisk kulturarv til planlægning.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet til undervisningsprogrammet Transformation, og omfatter undervisning på efteruddannelsesniveau og på arkitektskolens bachelor- og kandidatuddannelser.

Stillingen ønskes besat fra den 1. september 2017. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Krav til ansøgere og ansøgning

Et lektorat er en tidsubegrænset stilling, hvor hovedopgaverne er forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed med krav om publicering og videnskabelig formidling samt undervisning. Stillingen kan også omfatte projektledelse og administration efter nærmere aftale.

Du ansøger ved at udfylde formularen i nedenstående link. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer
  • CV
  • Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (max 20 MB)
  • Publikationsliste

Alle uploadede dokumenter skal være mærket “Lektorat i kulturmiljøer”.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 31. juli 2017 kl. 12.00.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til professor Mogens A. Morgen på
 +45 2170 0895 eller mom@aarch.dk