Fire teams giver bud på indretningen af den kommende arkitektskole

Skitseoplæggene præsenteres januar 2018

Selv om den nye skole på Godsbanearealerne først skal stå færdig i efteråret 2020, har Arkitektskolen Aarhus allerede nu inviteret fire forskellige arkitekt- og designteams til at udarbejde skitseoplæg til indretningen af den kommende skole.

”Vi ønsker at kaste lys over de muligheder, som den nye bygning giver os – og at gøre det i så god tid, at vi får mulighed for at diskutere og teste løsningsmulighederne i mock-ups, inden vi beslutter os,” fortæller prorektor Kristine Leth Juul.

Formålet er at sikre den bedste indretning – for såvel arkitektskolens studerende og ansatte som for skolens mange forskellige samarbejdspartnere.

Mediatek (725x442)

Tidligere bud på indretning af skolens kommende mediatek. Visualisering af Vargo Nielsen Palle, ADEPT samt Rolvung & Brønsted Arkitekter.

En mangfoldighed af løsninger

De fire teams er indbudt i såkaldt parallelopdrag, som er en åben proces, hvor alle teams aflønnes ens, og hvor der ikke udnævnes en vinder.

Ifølge Kristine Leth Juul er den fremgangsmåde valgt, fordi skolen ønsker at få forskellige løsninger:

”Vi ønsker ikke at finde én løsning, som kan bruges overalt i huset – men håber at få mangfoldighed af bud på bygningsintegreret design, som kan vise, hvem vi er, og hvordan vi arbejder.”

De fire indbudte teams er Spant Studio/Institut for (X), Vargo Nielsen Palle/ ADEPT, Lars Vejen-Jensen samt Rosan Bosch Studio. Skitseoplæggene afleveres den 21. december og præsenteres for skolens studerende og ansatte i januar 2018.

Fakta om den nye skole

I marts 2017 vandt den nyetablerede danske tegnestue Vargo Nielsen Palle den internationale projektkonkurrence om udformning af den nye arkitektskole. Det skete i samarbejde med erfarne kræfter fra ADEPT, Rolvung & Brønsted arkitekter, Tri-Consult A/S og Steensen Varming. Skolen bliver på ca. 13.000 kvm. Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet.