Arkitektstuderende åbner Eskelund for offentligheden

Det sker med pavilloner og rumlige eksperimenter

120 1.årsstuderende har opført tre træpavilloner i skovområdet Eskelund i den sydlig-vestlige udkant af Aarhus, hvor Arkitektskolen Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune og en række lokale vidensinstitutioner eksperimenterer med mulighederne for at etablere ny bynatur. Pavillonerne er et led i at åbne området for offentligheden og er primært tænkt til skoler og børnehaver, som besøger området.

Eskelund 725x442

De tre nyopførte pavilloner i skovområdet Eskelund, som primært er tiltænkt skoler og børnehaver. Foto: Stefan Darlan Boris.

Pavillonerne blev tegnet og bygget på Arkitektskolen Aarhus i januar under ledelse af lektor Niels Nygaard og de er siden blevet opført på Eskelund som en del af de 1.årsstuderende forårsopgave, der foregår i Aarhus Ådal. Lektor Stefan Darlan Boris fortæller:

”De studerende skulle leve sig ind i landskabet og placerede herudfra pavillonerne. Og i samarbejde med landskabskunstner Mikael Hansen har de desuden udført tolv rumlige eksperimenter i landskabet, som ligeledes er baseret på aflæsninger af landskabet og dets iboende kvaliteter.”

Nye Oplevelser

Med de rumlige eksperimenter skulle de studerende undersøge, hvordan små indgreb kan tilføre den besøgende nye oplevelser, når området i fremtiden bliver en destination for byens borgere.

Med de tre pavilloner er antallet blevet fordoblet, idet skolens 1.årsstuderende sidste år ligeledes opførte tre træpavilloner i området. Foreløbig er opstillingen midlertidig, da Eskelund ligger i landzone. Pavillonerne fra sidste år skal derfor pilles ned til august i år, mens de tre nye kan stå til august 2019. Men ifølge Stefan Darlan Boris håber skolen at få tilladelse til at forlænge perioden.

Eskelund (opføelse) 725x442.jpg 1

Pavillonerne under opførelse. Foto: Jens Frederiksen.

Eskelund eksperiment 442x442

Rummeligt eksperiment. Foto Stefan Darlan Boris.

Eskelund eksperiment 725x442

Rummeligt eksperiment. Foto: Stefan Darlan Boris.