Arkitekturens rammer

To bachelorstuderende i praktik i Aalborg kommune

Team Midtby i Aalborg Kommunes tekniske forvaltning har været praktiksted for Ditte Juul Christiansen og Arvid Gammelgaard.

”Det har virkelig været et godt ophold. Byplanlægning var ikke noget vi havde det store kendskab til inden – og jeg var i tvivl om, hvad forløbet ville indeholde. Men vi er blevet taget godt imod og har lært meget. Det har været meget interessant,” siger Arvid.

Ditte er enig og uddyber:

”Arbejdet her handler ikke så meget om arkitektur, men om rammerne for arkitektur. De mange overvejelser som går forud: hvordan udvikler vi byen, og hvilken kontekst skal arkitekturen indgå i, så der skabes sammenhæng.  Det er en vigtig faglig ballast at have med sig.  Og så har vi fået et indblik i den omfattede proces – ikke mindst den politiske proces – som går forud for en byggetilladelse. ”

Ditte725X442

Ditte på kontoret – med udsigt til Aalborg Havnefront.

”Vi har været på ekskursioner sammen med hele teamet, hvor vi har diskuteret, hvordan forskellige områder kan udvikles, vi har deltaget i teammøder med mange forskellige faggrupper og arkitektfirmaer og fået et kendskab til de forskellige planredskaber og – niveauer. Det er absolut noget vi kan have glæde af videre i uddannelsen,” slutter Arvid.

Kun positive tilbagemeldinger

Ifølge byplanlægger Mette Bjelke fra Team Midtby har de to praktikanter blandt andet tegnet på et område, der skal kombinere cykelparkering og opholdssted; de har interviewet folk på gaden om deres syn på midtbyen, og de har udarbejdet materiale til en kommende udstilling om kommunens midtbystrategi. Og Mette Bjelke har kun positive tilbagemeldinger fra sine kollegaer på praktikanternes tilstedeværelse:

”De har været gode til at kaste sig ud i opgaverne, og de har også bidraget med egne initiativer. Og fint de har været to, så de har kunnet sparre med hinanden. Vi vil bestemt være klar til at tage imod praktikanter en anden gang.”