Hæder til bachelorer

Legat og pris for inspiration og talent

Fredag den 30. juni dimitterede 112 bachelorer fra Arkitektskolen Aarhus. Det blev fejret i Dokk1. I den forbindelse blev der uddelt hæder til fire studerende.

Akademisk Arkitektforenings Bachelorlegat

Brian Laursen og Viktor Forchhammer Mortensen modtog Akademisk Arkitektforenings Bachelorlegat på 15.000 DKK. Legatet tildeles studerende, som gennem deres arbejde har været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen og virket som inspiration for deres medstuderende.

AA Bachelorlegat (725x442)

Modtagerne af Akademisk Arkitektforenings Bachelorlegat, Viktor Forchhammer (t.v.) og Brian Laursen.

De to legatmodtagere har med udgangspunkt i en dybdegående registrering og analyse af naturlandskabet på Rømø skabt et poetisk projekt, der demonstrerer, hvordan potentialet i den eksisterende sort sol-turisme på Rømø kan udnyttes og udvikles på en bæredygtig måde.

”Deres arbejde er et eksemplarisk samarbejde, hvor den faglige dialog og udveksling har været omdrejningspunkt igennem hele processen. Begge legatmodtagere har udvist stor modenhed og professionalisme i håndteringen af den tvivl og usikkerhed som følger med en kreativ proces. Legatmodtagerne har arbejdet meget vedvarende og har fastholdt en åben og undersøgende tilgang uden at miste deres fokus undervejs. Projektet demonstrerer på fornemmeste vis hvordan analytiske evner, en æstetisk sensibilitet og vilje til formgivning kan gå hånd i hånd.”

Cubo Prisen

Malene Gammelby og Christian Vang Hansen blev tildelt Cubo Prisen på 10.000 DKK. for deres omdannelse af Renaults fabrikker på Ile Seguin i Paris til et krematorium og kolumbarium. Prisen uddeles af Cubo Arkitekter og går til én eller flere bachelorstuderende, som gennem deres bachelorprojekt har vist ”åbenlyst arkitektonisk talent”.

Cubo Prisen

Malene Gammelby, den ene af de to modtagere af Cubo Prisen. Christian Vang Hansen var ikke til stedet ved overrækkelsen.

Ifølge motiveringen insisterer prismodtagerne på at viderebringe og styrke områdets historie og samtidig tilføre nye funktioner, som reflekterer sig i det eksisterende. Således bevarer de Renaults kraftfulde stålhaller, men skærer helt ind til skelettet, så kun selve konstruktionens poesi står tilbage. Samtidig genbruger og genskaber de øens oprindelige landskab.

”Projektet er klassisk i sin grafiske klarhed, stringent og dog poetisk med fabulerende drømmeagtige renderinger, der trækker tråde tilbage til de inspirerende referencer i fransk kunst. Med dette sikre og entydige projekt ønsker Cubo at honorere det høje faglige niveau, som netop dette bachelorprojekt er et særligt udtryk for.”