Legat til ny arkitekt for transformation af præstegård

Mette Boisen Lyhne tildelt BYFOs Romerske Legat

Forskningsassistent Mette Boisen Lyhne er tildelt BYFOs Romerske Legat for sit afgangsprojekt En præstegårds fortælling. En transformation af Ebeltoft gamle præstegård.

Mette Boisen Lyhne tog afgang fra Arkitektskolen Aarhus i juni 2016.

BYFO 2017 b (725x442)

Tegninger fra Mette Boisen Lyhnes forslag til transformation af Ebeltoft gamle præstegård.

Med legatet ønsker Bygningsfredningsforeningen at sætte fokus på uddannelse af arkitekter med de kompetencer, der skal til for at håndtere arbejdet med at bevare og udvikle historiske bygninger.

Legatet er på 15.000 kr. og går, som navnet siger, til en studierejse til Rom.

I begrundelsen for tildelingen hedder det blandt andet:

”Det er et afgangsprojekt som udmærker sig ved udvikling af egne strategier for restaureringen. Det er sket ud fra en følsom kombination af de grundlæggende restaureringsfaglige og teoretiske metoder, således at nyt og gammelt mødes på en måde, som tilgodeser både arkitektur og historieformidling.

Projektet udviser et ualmindeligt stort engagement og et stort overblik der på fornem vis demonstrerer en indlevelse i stedet stedets kulturhistorie og den stedlige bygningskultur.”