Fokus på Den Østjyske Millionbys potentialer

Et omfattende analysearbejde forankres på Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus skal stå i spidsen for en undersøgelse af de fremtidige regionale vækst- og strukturudviklingsmuligheder i Østjylland, også kaldet Den Østjyske Millionby, der dækker Business Region Aarhus og Trekantområdet. Området er i dag landets største samlede vækstområde, uden for hovedstadsområdet og omfatter i alt 19 kommuner, der tilsammen har omkring 1,5 millioner indbyggere, 700.000 arbejdspladser og dækker et samlet areal på godt 11.500 kvadratkilometer.

Bag initiativet står Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania, der støtter projektet med 2 mio. kr. På baggrund af aktuelle data, statistiske nøgletal og forskellige kortgrundlag skal der udarbejdes scenarier for regionens fremtidige udvikling.

Østjyske Millionby 725x442

Vil gøre en forskel

Forskningschef ved Arkitektskolen Aarhus, Charlotte Bundgaard, ser frem til det kommende samarbejde:

”Arkitektskolen Aarhus er utrolig glade for at være med i projektet. Vi har som mål at engagere skolen, vores forskere og undervisere i samfundsudviklingen og være en aktiv sparringspartner for lokalmiljøet. Vi ser dette meget ambitiøse udviklingsprojekt som anledning til virkelig at gøre en forskel.”

Et samarbejde mellem fagfolk, embedsmænd og politikere

Analysearbejdet udføres af en faglig projektgruppe bestående af professor ved Arkitektskolen Aarhus Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen. Fra arkitektskolen bidrager desuden adjunkterne Katarina Wiberg og Martin Odgaard. Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som bliver sekretariat for projektet. Der tilknyttes desuden et Advisory Board til analysearbejdet bestående af repræsentanter fra de to Business Regions og de i alt 19 involverede kommuner samt udvalgte fagfolk.

På en konference i foråret 2019 vil resultaterne af analysen blive fremlagt. I den forbindelse vil alle 19 kommuner, som er med i samarbejdet, blive inviteret til at indgå i det videre arbejde.

Et strategisk grundlag for udvikling

Formændene for de to Business Regions, borgmester i Norddjurs Jan Petersen, Business Region Aarhus, og borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen, Trekantområdet Danmark, ser frem til samarbejdet:

”Den Østjyske Millionby er en væsentlig vækstdriver i Danmark, og vi hilser forskning i potentialer for udvikling og vækst i området meget velkommen. Det er vores forventning, at det vil kunne skabe et solidt strategisk grundlag for flere internationale, nationale og lokale investeringer.”